bộ chuyển đổi ac dc

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
ABC41-1015P

ABC41-1015P

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 15V 40W

Trong kho: 5.694

$19.31750

ABC41-1030P

ABC41-1030P

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 30V 40W

Trong kho: 5.694

$19.31750

MBC41-1030P

MBC41-1030P

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 30V 40W

Trong kho: 5.382

$20.43531

MBC41-1024P

MBC41-1024P

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 24V 40W

Trong kho: 4.908

$22.41000

MBC41-1012P

MBC41-1012P

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 12V 40W

Trong kho: 4.908

$22.41000

ABC41-1058P

ABC41-1058P

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 58V 40W

Trong kho: 5.694

$19.31750

MBC41-1005P

MBC41-1005P

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 5V 40W

Trong kho: 4.908

$22.41000

ABC41-1005P

ABC41-1005P

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 5V 40W

Trong kho: 5.191

$21.19000

ABC41-1048P

ABC41-1048P

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 48V 40W

Trong kho: 5.694

$19.31750

MBC41-1048P

MBC41-1048P

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 48V 40W

Trong kho: 5.382

$20.43531

MBC41-1058P

MBC41-1058P

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 58V 40W

Trong kho: 5.382

$20.43531

ABC41-1012P

ABC41-1012P

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 12V 40W

Trong kho: 5.191

$21.19000

MBC41-1015P

MBC41-1015P

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 15V 40W

Trong kho: 4.908

$22.41000

ABC41-1024P

ABC41-1024P

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 24V 40W

Trong kho: 5.140

$21.40000

ABC41-1012P-2

ABC41-1012P-2

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 12V 40W

Trong kho: 5.884

$18.69448

ABC41-1030P-2

ABC41-1030P-2

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 30V 40W

Trong kho: 3.638

$0.00000

ABC41-1058P-2

ABC41-1058P-2

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 58V 40W

Trong kho: 3.709

$0.00000

ABC41-1024P-2

ABC41-1024P-2

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 24V 40W

Trong kho: 3.746

$0.00000

MBC41-1048P-2

MBC41-1048P-2

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 48V 40W

Trong kho: 3.762

$0.00000

MBC41-1058P-2

MBC41-1058P-2

Power-One (Bel Power Solutions)

AC/DC CONVERTER 58V 40W

Trong kho: 3.764

$0.00000

Top