hệ thống cung cấp điện liên tục (up)

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
LDX-U20

LDX-U20

Power-One (Bel Power Solutions)

CONTROL UNITDC UPS MODULE110X54X

Trong kho: 321

$373.52000

LDX-C120-24

LDX-C120-24

Power-One (Bel Power Solutions)

CONTROL UNITBATTERY CHARGER AND

Trong kho: 1.741

$80.36800

LDB120-12

LDB120-12

Power-One (Bel Power Solutions)

POWER SUPPLYLDB120-12AC-DC/DC-DC

Trong kho: 621

$176.94000

LDX-C120-12

LDX-C120-12

Power-One (Bel Power Solutions)

CONTROL UNITBATTERY CHARGER AND

Trong kho: 1.741

$80.36800

LDB120-24

LDB120-24

Power-One (Bel Power Solutions)

POWER SUPPLYLDB120-24AC-DC/DC-DC

Trong kho: 621

$176.99000

Top