pmic - bộ điều khiển cung cấp điện, màn hình

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
DM7332G-65518-R100

DM7332G-65518-R100

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 5.993

$18.35460

DM7304G-65511-B1

DM7304G-65511-B1

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 6.145

$17.89940

DM7316G-65513-R100

DM7316G-65513-R100

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 5.993

$18.35460

DM7316G-65517-B1

DM7316G-65517-B1

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 6.145

$17.89940

DM7304G-65511-R100

DM7304G-65511-R100

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 6.145

$17.89940

DM7316G-65513-B1

DM7316G-65513-B1

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 6.759

$16.27442

DM7308G-65512-B1

DM7308G-65512-B1

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 6.145

$17.89940

ZM7316G-65503-B1

ZM7316G-65503-B1

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 186

$0.00000

ZM7332G-65504-B1

ZM7332G-65504-B1

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 242

$0.00000

ZM7308G-65502-B1

ZM7308G-65502-B1

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 313

$0.00000

ZM7304G-65501-B1

ZM7304G-65501-B1

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 366

$0.00000

DM7332G-65514-B1

DM7332G-65514-B1

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 6.759

$16.27442

DM7316G-XXXXX-B1

DM7316G-XXXXX-B1

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 6.759

$16.27442

DM7316G-XXXXX-R100

DM7316G-XXXXX-R100

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 6.759

$16.27442

DM7332G-XXXXX-R100

DM7332G-XXXXX-R100

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 6.759

$16.27442

DM7332G-XXXXX-B1

DM7332G-XXXXX-B1

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 6.759

$16.27442

ZM7332G-65504-T1

ZM7332G-65504-T1

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 2.830

$0.00000

ZM7308G-65502-T2

ZM7308G-65502-T2

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 2.850

$0.00000

ZM7304G-65501-T2

ZM7304G-65501-T2

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 2.863

$0.00000

ZM7308G-65502-T1

ZM7308G-65502-T1

Power-One (Bel Power Solutions)

IC DIGITAL PWR CONTROLLER 64QFN

Trong kho: 2.871

$0.00000

Top