bộ chuyển đổi dc dc

Hình ảnh Một phần số Sự mô tả Cổ phần Mua
350DNC40-24-CG

350DNC40-24-CG

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONVERTER 28V 3360W

Trong kho: 28

$4232.99125

XRCM60-24

XRCM60-24

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONVERTER 24V 60W

Trong kho: 656

$167.63000

DQ7540-9R

DQ7540-9R

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONVERTER 2X15V 120W

Trong kho: 239

$543.06800

110RCM300-24

110RCM300-24

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONVERTER 24V 300W

Trong kho: 319

$375.17750

HP2020-9RG

HP2020-9RG

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONVERTER 5.1V 12V 122W

Trong kho: 191

$678.79500

DS1601-9ERBG

DS1601-9ERBG

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONVERTER

Trong kho: 178

$786.46700

BQ1101-9G

BQ1101-9G

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONVERTER 3.3V 82W

Trong kho: 235

$552.59600

HP2540-9RG

HP2540-9RG

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONVERTER 2X15V 122W

Trong kho: 191

$678.79500

110RCM1000-24DMQF

110RCM1000-24DMQF

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONVERTER 24V 1000W

Trong kho: 231

$562.07000

PET1600-12-074RD

PET1600-12-074RD

Power-One (Bel Power Solutions)

FRONT END DC-DC POWER SUPPLY, PO

Trong kho: 239

$542.14000

CPD500-4530G

CPD500-4530G

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONV 5V 3.3V +/-12V 500W

Trong kho: 208

$622.79000

HP2320-9RG

HP2320-9RG

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONVERTER 2X12V 92W

Trong kho: 186

$695.25000

EWN2660-0

EWN2660-0

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONVERTER 2X24.7V 250W

Trong kho: 202

$641.69000

BQ7660-7R

BQ7660-7R

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONVERTER 2X24V 132W

Trong kho: 227

$572.42300

LDD240-WU

LDD240-WU

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONVERTER 5-55V 240W

Trong kho: 375

$292.64000

EQ2660-9RG

EQ2660-9RG

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONVERTER 2X24V 132W

Trong kho: 248

$522.72600

PFS1200-12-054ND

PFS1200-12-054ND

Power-One (Bel Power Solutions)

POWER SUPPLY;PFS1200-12-054ND;DC

Trong kho: 277

$433.12000

PFS1200-12-054RD

PFS1200-12-054RD

Power-One (Bel Power Solutions)

POWER SUPPLY;PFS1200-12-054RD;DC

Trong kho: 277

$433.12000

BS1001-9RG

BS1001-9RG

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONVERTER 5.1V 82W

Trong kho: 181

$770.86200

HRP2320-9RG

HRP2320-9RG

Power-One (Bel Power Solutions)

DC/DC CONVERTER 2X12V 288W

Trong kho: 178

$785.68600

Top